Τεχνικά Χαρακτηριστικά μηχανημάτων παλαιώτερων ετών