Τεχνική Υποστήριξη Πληροφορικής
Συντήρηση Υποστήριξη Δικτύων Η/Υ, εγκαταστάσεις Λογισμικού, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων! Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου Η/Υ της επιχείρησης σας, την πλήρη τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και αναβάθμιση του εξοπλισμού σας, παρέχοντας τα καλύτερα υλικά πληροφορικής τεχνολογίας.
 
 

 

 

 

 

 
 
 

.